שירותי אינטרנט

הרבה פעמים אנחנו נתקלים בבעות חיבור לאינטרנט, כאשר חברת התקשורת מפילה את זה על חברת האינטרנט, ולהיפך.

טלפון אלינו, ואכנאי יגיע למקום, לחיבור מחשב בודד, או קבוצת מחשבים לאינטרנט, הגדרות חיבור, אבטחה, ותיבות דואר, ובדיקה לעבודה טובה ואופטימלית של המערכת.

406